8 km Vyhliadková veža Opava

Obec sa spomína od roku 1342 ako Opoa.

Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Opwa (1405), Opava (1430), Apowa (1469), Opawa (1808); maďarsky Apova, Apafalva. V 16. storočí patrila obec panstvu Čabraď, od roku 1629 Koháryovcom, neskoršie Coburgovcom. V roku 1715 mala mlyn a 30 domácností, v roku 1828 mala 62 domov a 407 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Obec leží na juhovýchodnom okraji Krupinskej výšiny v dolinke Čurgova. Nadmorská výška v strede obce je 395 m n. m. a v chotári 325–576 m n. m. Chotár tvoria široké rozrezané chrbty budované z andezitických tufitov. Chrbty sú odlesnené, strmé úbočia dolín pokrývajú dubové lesy. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. Výhliadková veža je vysoká dvadsať metrov a je postavená na Opavskej hore. Starosta hovorí, že keď je dobrá viditeľnosť, vidieť odtiaľ Tatry aj Budapešť. Dedina aj s okolitými lazmi je ako na dlani